23 Μαρτίου 2012

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΟΔΟΥ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Την Παρασκευή 23-3-2012 από τις 9:30  μέχρι τις 11:00 θα γίνει ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών όλων των τμημάτων του σχολείου μας  και θα δοθούν οι έλεγχοι προόδου του Β΄ τριμήνου για τους μαθητές των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων.