23 Σεπτεμβρίου 2010

ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 1. ΟΓΚΟΣ

Όγκος
Όγκος ενός σώματος ονομάζεται ο χώρος που αυτό καταλαμβάνει. Μονάδα μέτρησης του όγκου είναι το κυβικό μέτρο (1cm3), Ο όγκος ενός κύβου με ακμή 1m. 
 
Υποδιαίρεση του κυβικού μέτρου είναι το κυβικό εκατοστό (1cm3 ή 1ml).
Μία ακόμη συνηθισμένη μονάδα μέτρησης είναι το λίτρο (1l). Ένα λίτρο αντιστοιχεί σε 1000 cm3. Για να υπολογίσουμε τον όγκο ενός σώματος, πρέπει να μετρήσουμε τις διαστάσεις του ή να το βυθίσουμε σε έναν ογκομετρικό σωλήνα και να μετρήσουμε τον όγκο του νερού που εκτοπίζεται. 

Ο όγκος των στερεών και των υγρών είναι σταθερός, ενώ ο όγκος των αερίων μεταβάλλεται ανάλογα με το χώρο στον οποίο αυτά βρίσκονται. Το σχήμα των στερεών είναι επίσης σταθερό, ενώ το σχήμα των υγρών και των αερίων μεταβάλλεται ανάλογα με το σχήμα του δοχείου που τα περιέχει.

1 κ.μ. () = 1000 l = 1.000.000 κ.ε.(cm³) ή ml
1l = 1000 ml ή cm³