11 Οκτωβρίου 2010

ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ-ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

Γράφοντας ένα δεκαδικό κλάσμα και πατώντας "calculate" μπορείτε να δείτε πώς γράφεται με τη μορφή δεκαδικού αριθμού.

Ταιριάξτε το δεκαδικό αριθμό με το αντίστοιχο δεκαδικό κλάσμα και αποκαλύψτε την εικόνα που κρύβεται.