6 Δεκεμβρίου 2011

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ - ΖΩΝΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ

ΟΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ


Πηγή: http://geogr.eduportal.gr

ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΖΩΝΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ